PAVIMENTACIÓN DE VIAL EIXO-2 DEL PAQUE EMPRESARIAL DE ESPIÑEIRA (BOIRO) EXPTE C2022-019

+ INFO

PROMOTOR: AXI
IMPORTE: 1.006.100.86€
FECHA: Marzo 2023